Jelgavas komunālie pakalpojumi

Mūsu darbs - tīrai un sakoptai videi!

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksa izveide poligonā “Brakšķi”

2015. gada 2. decembrī Eiropas Komisija sniedza paziņojumu par jaunu direktīvo prasību izstrādāšanu attiecībā uz apglabājamo atkritumu apsaimniekošanu. To mērķis ir panākt, ka līdz 2030. gadam Eiropas Savienības (turpmāk ES) dalībvalstīs esošajos atkritumu poligonos tiek apglabāti tikai 10% no savāktajiem atkritumiem. Nešķiroti sadzīves atkritumi satur 30 - 40 % bioloģiski noārdāmos atkritumus.