Jelgavas komunālie pakalpojumi

Mūsu darbs - tīrai un sakoptai videi!

Cookie Policy

PRIVĀTUMA ATRUNA

Ievads

 

Mēs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jelgavas komunālie pakalpojumi”, esam apņēmušies sargāt un cienīt Jūsu privātumu.

Šī privātuma atruna skaidro, kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jelgavas komunālie pakalpojumi”, rīkojas ar personas datiem.

Mēs ik pa laikam varam izmainīt šo Privātuma atrunu, tāpēc reizēm pārbaudiet šo lapu, lai nodrošinātu, ka izmaiņas jūs apmierina.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJO REIZI ATJAUNOTA 2021. GADA 16. AUGUSTĀ.

Izmantojot mūsu pakalpojumus, Jūs piekrītiet, ka šī privātuma atruna kļūst Jums saistoša.

Ja Jums ir jautājumi par šo privātuma atrunu, lūdzu, sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

 1. Pārzinis
  • Pārzinis personas datu apstrādē ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jelgavas komunālie pakalpojumi” adrese: Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, tālrunis 63048965, e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
  • Datu aizsardzības speciālists: SIA "Hansas Sales", Tel.+37129171528, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 1. Datu apstrādes mērķis un tiesiskie pamatojumi
  • Iespējamai Darbā pieņemšanai, saņemot Jūsu CV un pieteikuma vēstuli, tie tiks apstrādāti, saskaņā ar Jūsu sniegto piekrišanu, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu;
  • Organizatorisko jautājumu kārtošanai starp Pārzini un Pārziņa darbiniekiem, pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu;
  • Līgumattiecību nodibināšanai ar pakalpoojuma saņēmēju un to izpildei, pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu;
  • Rēķinu sagatavošanai pakalpojuma saņēmējam, pamatojoties uz Pārziņa sniegto pakalpojumu, pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu un c) apakšpunktu;

Šajā privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, Fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem, kuri ir nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

 

 1. Dati, kuri tiek ievākti par fiziskām personām
  • Darbā pieņemšana: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs,CV norādītā informācija;
  • Līgumattiecību nodibināšanai ar pakalpojuma saņēmēju: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs;
  • Rēķinu sagatavošanai pakalpojuma saņēmējam: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese;

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jelgavas komunālie pakalpojumi” kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot Pārzini.

 1. Personas datu saņēmēji
  • Jūsu personas dati var tikt nodoti iestādēm normatīvajos aktos paradzētā kārtībā;
  • Personas dati netiek nodoti uz trešajām pasaules valstīm.
 2. Personas datu glabāšana un iznīcināšana
 • 5.1. Darbā pieņemšanai iesniegtie personas dati tiek apstrādāti līdz brīdim, kamēr būsiet atsaukuši savu sniegto piekrišanu turpmākai personas datu apstrādei, vai līdz konkursa termiņa beigām;
 • 5.2. Personas datu apstrāde, kas tiek veikta uz līgumattiecību izpildi un juridisku pienākumu, tiek glabāti, pamtojoties uz Pārziņa lietu nomenklatūru un normatīvos aktos noteiktiem termiņiem.
 1. Fizisko personu tiesības

6.1. Jums ir zināmas likumīgas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. Šīs tiesības ir:

 • Tiesības būt informētam par to, kā tiek izmantoti jūsu personas dati.
 • Tiesības piekļūt saviem personas datiem.
 • Tiesības precizēt, ja jūsu personas dati ir nepareizi.
 • Atsevišķos gadījumos, Tiesības dzēst savus personas datus.
 • Tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi.
 • Tiesības uz datu pārnesamību.
 • Tiesības iebilst pret to, kā tiek izmantoti jūsu personas dati saistībā ar automātisku lēmumu pieņemšanu un profilēšanu.

6.2. Ja Jums šķiet, ka Jūsu personas dati ir apstrādāti nepareizi vai jums ir iebildumi par to, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati, Jums ir tiesības sūdzēties.

6.3. Jūs variet sūdzēties Datu valsts inspekcijā, izklāstot, kā, jūsuprāt, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jelgavas komunālie pakalpojumi” veiktā personas datu apstrāde ietekmējusi jūsu tiesības.

 1. Profilēšana
  • Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Mēs to nedarām.
 1. Datu drošības nodrošināšana
  • Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jelgavas komunālie pakalpojumi” ir ieviesusi elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.