Jaunumi

Šķirošanas stacijā un poligonā ievedamo atkritumu veidi un tarifi no 16.10.2023

Informējam ka, saskaņā ar 14.09.2023. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 96 ir apstiprināts jaunais SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs.
Jaunais apstiprinātais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs stājas spēkā ar 2023. gada 16. oktobri un tas ir 127,95 EUR/t ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dabas resursu nodokļa likmes 95 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu.

SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" paziņojums:

Paziņojums par SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"
plānotās darbības – sadzīves atkritumu poligona "Brakšķi" infrastruktūras paplašināšanas (jaunas krātuves izveides) Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā
ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.
Pierakstīties šai RSS barotnei