Projekti

Uzsākti bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksa būvniecības darbi atkritumu šķirošanas stacijā “Brakšķi”

Augusta sākumā atkritumu šķirošanas stacijā “Brakšķi uzsākti bioloģiski norādāmo atkritumu (turpmāk – BNA) pārstrādes kompleksa būvniecības darbi. Būvdarbu ietvaros plānots izbūvēt BNA fermentēšanas un kompostēšanas tuneļus, telpu BNA piegādei, transportēšanai un pēcapstrādei, tvertnes ķīmisko vielu uzglabāšanai, telpas sūkņu konteineriem, kā arī palīgtelpas ražošanas procesa nodrošināšanai.

Lasīt vairāk...

Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā

 SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” ir realizējusi projektu Nr.5.2.1/17/A/004 “Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, ieviešot atkritumu savākšanas pakalpojumus tieši no mājsaimniecībām un juridiskajām personām ar specializētas dalītās atkritumu vākšanas automašīnu”, ko 31,94 % apmērā no projekta kopējās summas līdzfinansē Kohēzijas fonds.

Lasīt vairāk...

Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā

 kk

          SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” 2017.gada 8.septembrī parakstītā līguma Nr.5.2.1/17/A/004 ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru par projekta “Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, ieviešot atkritumu savākšanas pakalpojumus tieši no mājsaimniecībām un juridiskajām personām ar specializētas dalītās atkritumu vākšanas automašīnu” īstenošanu.

Lasīt vairāk...

Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā

 
 

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” 2017.gada 8.septembrī parakstītā līguma Nr.5.2.1/17/A/004 ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru par projekta “Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, ieviešot atkritumu savākšanas pakalpojumus tieši no mājsaimniecībām un juridiskajām personām ar specializētas dalītās atkritumu vākšanas automašīnu” īstenošanu.

Lasīt vairāk...

Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā

 

 

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” 2017.gada 8.septembrī parakstītā līguma Nr.5.2.1/17/A/004 ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru par projekta “Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, ieviešot atkritumu savākšanas pakalpojumus tieši no mājsaimniecībām un juridiskajām personām ar specializētas dalītās atkritumu vākšanas automašīnu” īstenošanu.

Lasīt vairāk...

Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā

 

2017.gada 8.septembrī SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” parakstīja līgumu Nr.5.2.1/17/A/004 ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru par projekta “Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, ieviešot atkritumu savākšanas pakalpojumus tieši no mājsaimniecībām un juridiskajām personām ar specializētas dalītās atkritumu vākšanas automašīnu” īstenošanu.

Lasīt vairāk...
Pierakstīties šai RSS barotnei