Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā

 
 

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” 2017.gada 8.septembrī parakstītā līguma Nr.5.2.1/17/A/004 ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru par projekta “Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, ieviešot atkritumu savākšanas pakalpojumus tieši no mājsaimniecībām un juridiskajām personām ar specializētas dalītās atkritumu vākšanas automašīnu” īstenošanu.

Projekta ietvaros, 2018.gada 5.jūnijā noslēdza līgumu ar SIA “Zemgus LB” par poligrāfijas un informācijas sagatavošanas darbiem, atbilstoši sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu plānam, par līgumcenu 9710,00 EUR bez PVN 21%.

Projekta realizācijas ilgums – 18 mēneši kopš līguma par projekta realizāciju parakstīšanas.

05.06.2018