Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā

 SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” ir realizējusi projektu Nr.5.2.1/17/A/004 “Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, ieviešot atkritumu savākšanas pakalpojumus tieši no mājsaimniecībām un juridiskajām personām ar specializētas dalītās atkritumu vākšanas automašīnu”, ko 31,94 % apmērā no projekta kopējās summas līdzfinansē Kohēzijas fonds.

Projekta mērķis bija ieviest dalītās atkritumu savākšanas pakalpojumus atkritumu radītājiem Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ar vienu specializētu autotransporta vienību, nodrošinot vismaz 490 t/gadā dalīti savāktu atkritumu savākšanu tieši no mājsaimniecībām un juridiskajām personām, tādējādi veicinot dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju.

Šī mērķa sasniegšanai projekta ietvaros SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” ir iegādājusies specializēto automašīnu MAN, kas paredzēta dalīti savāktu atkritumu savākšanai no mājsaimniecībām un juridiskajām personām.

Šķiroto atkritumu savākšana tiek organizēta pēc 12 maršrutu principa – specializētā automašīna Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā klientu apkalpošanai kursēs katru darba dienu, nodrošinot stikla atkritumu (zilo konteineru) savākšanu četras reizes mēnesī un papīra/ kartona, plastmasas iepakojuma un metāla atkritumu (dzelteno konteineru) četras reizes nedēļā.  Konkrētie atkritumu izvešanas datumi tiek saskaņoti līgumu slēgšanas brīdī un vajadzības gadījumā vēlāk koriģēti, bet katra gada beigās klientiem tiks izsūtīts konteineru izvešanas grafiks nākamajam gadam.

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu un izglītošanu, SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” ir sagatavojusi informatīvos bukletus “Šķirot ir dabiski”, kuros iespējami lakoniski ir paskaidrots kā pareizi šķirot, ko nemest konteinerā un kāpēc jāšķiro. Papildus tam, esam nodrošinājusi dalīti savākto atkritumu konteinerus ar informatīvām uzlīmēm un jauniegādātās automašīnas virsbūve ir vizuāli noformēta, sniedzot informāciju par dalītās vākšanas konteineru veidiem Jelgavas pilsētā.

 

07.11.2018.