Uzsākti bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksa būvniecības darbi atkritumu šķirošanas stacijā “Brakšķi”

Augusta sākumā atkritumu šķirošanas stacijā “Brakšķi uzsākti bioloģiski norādāmo atkritumu (turpmāk – BNA) pārstrādes kompleksa būvniecības darbi. Būvdarbu ietvaros plānots izbūvēt BNA fermentēšanas un kompostēšanas tuneļus, telpu BNA piegādei, transportēšanai un pēcapstrādei, tvertnes ķīmisko vielu uzglabāšanai, telpas sūkņu konteineriem, kā arī palīgtelpas ražošanas procesa nodrošināšanai.

Uz septembra sākumu ir iebūvētas tehnoloģiskas akas: perkolatu sūkņu aka un 2 kambaru aka liekā perkolata savākšanai, izbūvēti pamati atbalsta sienām, fermentēšanas tuneļu tehniska koridora pamati, kā arī šobrīd notiek betonēšanas darbi fermentēšanas tuneļu un perkolata tvertnes pamatu plaknei. Darbus veic SIA “BILDBERG” un būvuzraudzību īsteno SIA “Geo Consultants”.

Projektēšana un būvdarbi “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Brakšķi”” tiek realizēti Kohēzijas fonda (KF) projekta Nr. 5.2.1.2/21/I/001 “Tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligona “Brakšķi”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi” ietvaros. Projekta attiecināmas izmaksas arī ir iekļautas atkritumu nojumes izbūve,  atkritumu primārās smalcināšanas iekārtas piegāde, komposta mehāniskās attīrīšanas un frakcionēšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas – 14 852 111.86 EUR, t.sk. KF atbalsts 5 780 000,00 EUR.

Projekta mērķis - attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Mērķa īstenošana veicinās saistošo normatīvo aktu prasību atkritumu apsaimniekošanas joma izpildi – samazinās apglabāto atkritumu apjomu, palielinās atkritumu pārstrādes īpatsvaru, kā arī nodrošinās atkritumos esošu resursu atgriešanu tautsaimniecības apritē.

Projekta realizācija ir būtisks solis, lai piedāvātu iedzīvotājiem iespēju dalīti vākt bioloģiskos atkritumus. Rūpnīcā plānots pārstrādāt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas no sadzīves atkritumiem, dalīti vāktu dārzu un parku atkritumiem, dalīti vāktiem pārtikas atkritumiem. Pārstrādes procesā tiks iegūts komposts. Kā blakus produkts tiks iegūta biogāze, ko paredzēts izmantot siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai tehnoloģisko procesu nodrošināšanai.

08.09.2023

5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju"
5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana"
Līgums Nr. 5.2.1.2/21/I/001
 
WhatsApp Image 2023-09-07 at 11.11.06.jpeg
 
 
 WhatsApp Image 2023-09-07 at 11.11.09.jpeg
 
WhatsApp Image 2023-09-08 at 10.54.55.jpeg
 
WhatsApp Image 2023-09-08 at 10.54.56.jpeg