Šķirošanas stacija un poligons „Brakšķi”

Šķirošanas stacijā un poligonā “Brakšķi” ievedamo atkritumu veidi un tarifi no 01.01.2024.

Nr.p.k.

Atkritumu veids

Atkritumu kods

Tarifs, EUR/t (ar DRN, bez PVN

Tarifs, EUR/t (ar DRN un PVN

1.

Nešķiroti sadzīves atkritumi (mājsaimniecību un tiem līdzīgi atkritumi)

200301

135.73*

164.23

2.

Liela izmēra atkritumi (virs 05m x 0.5m x 0.5m)

200307

177.81

215.15

3.

Citur neminēti sadzīves atkritumi, t.sk. īpašumu sakopšanas atkritumi (atkritumi, kas rodas sakopjot īpašumus (bēniņu, garāžu, šķūņu, pagrabu u.c. sakopšanas atkritumi,

kas var saturēt kokmateriālus, būvmateriālus, metāla, plastmasas un tekstila izstrādājumus, kā arī sadegušus, apdegušus atkritumus), kā arī kapu saimniecības atkritumi,

kuros mēdz būt arī citi piejaukumi, kas nav atbilstoši kapu atkritumiem, piem., sausās puķes, sveces; arī dzīvokļu kooperatīvos savāktie atkritumi.

200399

177.81

215.15

4.

Citi bioloģiski nenoārdāmi atkritumi

200203

177.81

215.15

5

Ielu tīrīšanas atkritumi        

200303

177.81

215.15

6.

Bioloģiski noārdāmi atkritumi

     

6.1.

Šķiroti bioloģiski noārdāmi (izņemot koksnes apstrādes) atkritumi bez citu atkritumu veidu piemaisījumiem

200201

200108

200109

45.00

54.45

6.2.

Šķiroti bioloģiski noārdāmi (izņemot koksnes apstrādes) atkritumi ar citu atkritumu veidu piemaisījumiem

200201

200108

200109

135.73

164.23

7.

Ražošanas atkritumi – atkritumi, kas radušies ražošanas, būvniecības vai tirdzniecības procesos, t.sk.:

 

7.1.

Nešķiroti būvniecības, ražošanas atkritumi, t.sk. izolācijas materiāli

170904

170604

070799

177.81

215.15

7.2.

Šķiroti būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, nesajauktā veidā (betons, ķieģeļi, flīzes, kārniņi, keramika (t.sk. betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu,

keramikas maisījumi), koks, asfaltu saturoši maisījumi, augsne un akmeņi)

170101

170102

170103

170107

170201

170302

170504

55.00

66.55

7.3.

Azbestu saturoši būvmateriāli (jumta šīferis)

170605

315.00

381.15

7.4.

Atkritumi no sietiem

190801

177.81

215.15

7.5.

Atkritumi no smilšu uztvērējiem

190802

177.81

215.15

8.

Pelni, izdedži un sodrēji:

   

8.1.

Smagie pelni, izdedži un sodrēji

100101

177.81

215.15

8.2.

Citi gāzu attīrīšanas atkritumi

100119

177.81

215.15

8.3.

Smiltis, kas rodas, sadedzinot kurināmo virstošajā slānī

100124

177.81

215.15

9.

Mehāniskās apstrādes atkritumi:

   

9.1.

Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi, derīgi apglabāšanai

191212

177.81

215.15

9.2

Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi, derīgi tālākai pārstrādei

191212

64.04

77.49

10.

Autoplastmasa

160119

177.81

215.15

* Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar dabas resursu nodokli saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatora Padomes 11.12.2023.g.  lēmumu Nr.148

** Atbilstoši piesārņojošās darbības atļaujas Nr. AP22IA0001 23.tabulā norādītajiem atkritumu nosaukumiem.

  • Par citu atkritumu veidu pieņemšanas nosacījumiem jautājumus sūtīt rakstiski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
  • Samaksu par atkritumu ievešanu personas var veikt uz vietas skaidrā naudā vai ar norēķinu karti. Atkritumu ievedējam pēc pieprasījuma tiek izsniegta izziņa par katru atkritumu kravu un kases čeks.
  • Juridiskās personas, kuras veic regulāru atkritumu ievešanu, var noslēgt līgumus. Lai noslēgtu līgumu, lūdzam nosūtīt sava uzņēmuma rekvizītus, plānoto ievedamo atkritumu veida nosaukumus un daudzumus gadā uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Pēc līguma noslēgšanas norēķināties iespējams ar pārskaitījumu pēc pakalpojuma saņemšanas, saskaņā ar līguma nosacījumiem.
  • Šķirošanas stacijas un poligona "Brakšķi" darba laiks: darba dienās 8:00 - 20:00, pārējās dienās 8:00 – 18:00
  • Tālrunis: 26662607

Poligona "Brakšķi" atrašanās vieta kartē:

Vēršam uzmanību uz to, ka atkritumu transportēšanai nepieciešama Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegta Atkritumu pārvadāšanas atļauja.


 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” nosaka, ka poligonos atļauts apglabāt tikai atkritumus, kas iepriekš ir tikuši apstrādāti un sagatavoti apglabāšanai, izņemot tādus inertus atkritumus, kuru apstrāde nav tehniski iespējama, vai arī atkritumus, kuru apstrāde nesamazina to daudzumu vai iespējamo apdraudējumu cilvēka dzīvībai, veselībai un videi.
 
Lai izpildītu  šo noteikumu prasības, SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” piedāvā veikt atkritumu sagatavošanu apglabāšanai, t.i. reģenerējamu vai kompostējamu atkritumu atšķirošanu pirms to apglabāšanas atkritumu poligonā.
 
Atkritumu sagatavošanu apglabāšanai tiek veikta noslēdzot pakalpojuma līgumu.
 
brakski jkp